• Susan Susanti, S.Pd.
 • Bahasa
 • 2019-07-17 15:30:33
BIANTARA KEBUDAYAAN SUNDA

BIANTARA KEBUDAYAAN SUNDA

Pengertian dan Definisi Biantara dalam Bahasa Sunda


Biantara nyarita hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji perkara, sipatna monolgis, ukur direspon ku unggeuk/gideg, keprok, jeung pasemon.

Tujuan Biantara

 1. Informatif
 2. Persuasif jeung Instruktif
 3. Edukatif
 4. Entertaint

Materi Biantara

 1. Bubuka
 2. Eusi
 3. Bahasan
 4. Kacindekan

Metode Biantara

 1. Metode Impromtu
 2. Metode Ngapalkeun (memoriter)
 3. Metode Naskah (manuscrip)
 4. Metode ekstemporan

GUNA BIANTARA

 1. Pikeun nepikeun rupaning kapentingan/maksud.
 2. Ngaronjatkeun ajen diri
 3. Ngarojong Leadership
 4. Jadi puseur paniten masarakat, dihormat jeung dihargaan.

WANDA BIANTARA

 1. Ceramah
 2. Pamapag/sambutan
 3. Pedaran/bahasan hiji pasualan
 4. Natar (up grading)
 5. Laporan
 6. Kampanyeu/propaganda

Tarekah Ngaronjatkeun Kamampuh Biantara, Diajar dina organisasi, Numuwuhkeun kawani tumanya, Ngaregepkeun ceramah ilmiah, Rea maca

TAHAPAN BIANTARA

 1. PERSIAPAN
 1. Nangtukeun tujuan jeung topik
 2. Ngawasa materi nu rek ditepikeun
 3. Mikanyaho audience
 4. Mikaweruh situasi jeung kondisi
 5. Nyiapkeun fisik jeung mental
 1. TAHAP MIDANG
 1. Muka omongan
 2. Ngabiantarakeun eusi
 3. Nutup biantara

Video Terkait:Add comment

Jl.Lingkar Utara Bekasi Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara (sebelah BSI Kaliabang) Raya Bekasi KM.27 Pondok Ungu

Email : admin@smktarunabangsa.sch.id

Pengumuman

Kategori Berita

© 2022 Yayasan Pendidikan Nasional Taruna Bangsa. All Rights Reserved.